Logo

Roadmap Duurzaam HWBP

Welkom bij de ‘Roadmap Duurzaam HWBP’ van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De roadmap is een stappenplan om te komen tot duurzame, goed ingepaste dijkversterkingen met ruimtelijke kwaliteit. Het is een beschrijving van stappen die je kunt nemen om dit te borgen in het projectproces. De roadmap sluit zo goed mogelijk aan op de werkprocessen die over het algemeen aan de orde zijn in dijkenprojecten.

De roadmap is opgebouwd langs de verschillende fasen van een dijkversterkingsproject: initiatief, verkenning, planuitwerking en realisatie. Navigeer door de roadmap via de knoppen bovenin het scherm. Elke fase is onderverdeeld in verschillende stappen die bondig zijn beschreven. Onder iedere stap zijn nuttige tools en documenten opgenomen waarmee je direct aan de slag kan of waardoor je je kan laten inspireren.

De duurzaamheidsroos bij elk document geeft weer op welk thema het document betrekking heeft: energie en klimaat, circulariteit en/of ruimtelijke kwaliteit. Door boven een document te zweven met de muis verschijnt een pop-up met daarop een korte beschrijving over het betreffende document en de toepassing in die specifieke fase van het project. Door op de link te klikken verlaat je deze website en kan het betreffende document worden geraadpleegd en gedownload.

De doelen en vorderingen op het gebied van duurzaamheid binnen HWBP projecten kunnen bijgehouden worden in het Dashboard Duurzaam HWBP. Dit is een online tool waarin projectteams duurzaamheidsdoelen formuleren en de impact van ontwerpkeuzes op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zichtbaar maken. Maak een account aan en ga aan de slag!

Voor meer informatie over de totstandkoming van de roadmap, bekijk de website van het HWBP. Wil je de Roadmap gebruiken tijdens een werksessie? Download hier de printbare versie.

 

Over de duurzaamheidsroos

Duurzaamheid; verstaan alle dijkwerkers daar eigenlijk wel hetzelfde onder? De duurzaamheidsroos geeft de alliantie een gezamenlijk beeld. Hiervoor heeft het HWBP de Omgevingswijzer en het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW als basis genomen en op maat gemaakt voor dijk­versterkingen. Als we het in de roadmap daarom hebben over ‘duurzaamheid’ bedoelen we alle aspecten uit de duurzaamheidsroos: ruimtelijke kwaliteit is daar nadrukkelijk ook onderdeel van. 

Energie & Klimaat

Het reduceren van emissies, waaronder CO₂, stikstof en fijnstof. Daarbij speelt ook: als energie moet worden verbruikt, dan zo min mogelijk.

Circulair

In een circulaire economie bestaat geen afval. We zetten materialen en grondstoffen efficiënt in en passen ze opnieuw toe. Zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Bij dijkversterkingen gebruiken we veel materialen. Vooral zand en grond, maar ook staal en beton. De winning en het transport daarvan belasten het klimaat fors en kosten veel energie.

Ruimtelijke kwaliteit

De gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van de dijk in haar omgeving moet minimaal gelijk blijven. Voor het ontwerp van de dijk zijn het meenemen van landschappelijke karakteristiek, cultuurhistorie, ecologie, verkeer, ruimtegebruik en maatschappelijke meerwaarde het meest relevant.

 

De duurzaamheidsroos geeft weer welke onderwerpen van belang zijn bij een duurzame dijkversterking met ruimtelijke kwaliteit.
De duurzaamheidsroos geeft weer welke onderwerpen van belang zijn bij een duurzame dijkversterking met ruimtelijke kwaliteit.