Realisatie

In de realisatiefase wordt het project fysiek gerealiseerd. Deze fase is gericht op het waarborgen dat de uitvoering van het werk in overeenstemming is met de duurzaamheidsprincipes die in de voorgaande fases zijn vastgesteld. Monitoring en rapportage van de duurzaamheidsprestaties zijn van belang om transparantie te bieden en continue verbetering te stimuleren. Onder andere wordt in deze fase aandacht geschonken aan het duurzaam managen van de bouwplaats.

Er wordt nog hard gewerkt aan het aanvullen van de lijst met relevante documenten voor de Realisatiefase. Heb je suggesties? Neem dan contact met ons op.