In het uitvoeringsontwerp staat het verankeren van duurzaamheidsdoelstellingen centraal. Hoewel de ruimte voor ontwerpkeuzes in deze fase beperkter is, kunnen in deze fase ontwerpbeslissingen worden geëvalueerd op hun impact en bijdrage aan een duurzamer eindresultaat, en daarnaast ook sturing geven aan beslissingen voor de resterende opgave. Het is van belang dat het ontwerp niet alleen voldoet aan de huidige duurzaamheidsnormen, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige ontwikkelingen en innovaties te incorporeren.

  Stappen

  Bepaal ontwerpopgave en cruciale details

 • Samen met de opdrachtnemer wordt bepaald wat de resterende ontwerpopgave is en wat de cruciale details zijn voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
 • Bepaal aanvullend onderzoek

 • Voor sommige onderdelen zal nog aanvullend onderzoek gedaan moeten worden.
 • Uitwerken van de ontwerpopgave

 • Er worden keuzes gemaakt op het gebied van materialen, leveranciers, vormgeving, logistiek, grond(stromen) etc. Hierbij moet worden gestuurd op de afspraken op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zoals deze in het contract staan; bijvoorbeeld een zo laag mogelijke MKI in balans met een goede ruimtelijke kwaliteit.
 • Stel monitoringsplan met concrete KPI's vast o.b.v. van contract

 • In de aanbesteding is een monitoringsplan uitgevraagd. Dit monitoringsplan wordt vastgesteld met de KPI’s en de momenten van voortgangsrapportage.
 • Leg proces vast voor de overdracht einde project naar beheer en onderhoud waarin duurzaamheid is geborgd

 • Het is van belang om vroegtijdig na te denken over hoe de overdracht naar beheer en onderhoud ná de realisatie eruit gaat zien. Daarbij dienen niet alleen de technische details, maar ook duurzaamheid goed overgedragen en opgenomen te worden in de reguliere werkprocessen.

Tools

Inspiratie