Aanbesteding

Tijdens de aanbestedingsfase worden de eerder in de planuitwerkingsfase gemaakte keuzes concreet gemaakt in de vorm van contracten met uitvoerende partijen. Het is een cruciale fase waarin de nadruk ligt op het selecteren van partners die de duurzaamheidsdoelstellingen van het project kunnen waarborgen en uitdragen. De duurzaamheidsdoelstellingen worden vertaald in functionele eisen voor de markt. Dit betreft niet alleen de keuze voor materialen en methoden die bijdragen aan circulariteit en klimaatneutraliteit, maar ook het opnemen van sociale en economische duurzaamheidscriteria in het selectieproces. Het is van belang om tijdens deze fase een heldere en transparante dialoog te voeren met potentiële aanbieders, waarbij duurzaamheid als leidraad dient voor de uiteindelijke gunning.

Het moment van starten en uitwerken van de aanbesteding is afhankelijk van de inkoopstrategie. De aanbesteding doorloopt dezelfde stappen maar het moment van starten hiervan verschilt echter per project. Een project kan ervoor kiezen om vóór de Planuitwerking aan te besteden, de zogenaamde twee fasen aanpak, maar dit kan ook tijdens, aan het eind of ná de Planuitwerking.

Er wordt nog hard gewerkt aan het aanvullen van de lijst met relevante documenten voor de Aanbestedingsfase. Heb je suggesties? Neem dan contact met ons op.