In deze fase van de aanbesteding worden de diverse aanbiedingen met elkaar vergeleken. In dit stadium spelen de vooraf vastgestelde duurzaamheidscriteria, samen met factoren zoals kosten, technische haalbaarheid, en ruimtelijke kwaliteit, een cruciale rol in het besluitvormingsproces. Deze fase resulteert in de selectie van de aanbieding die het beste voldoet aan de combinatie van alle gestelde eisen, waaronder duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

    Stappen

    Beoordeel aanbiedingen op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

  • Ook bij de beoordeling is het van belang dat dit vanuit duurzaamheid met de juiste expertise wordt beschouwd. Het is daarom van belang om de bezetting van het beoordelingsteam hierop in te richten.