Bij de realisatie van het project is continu toetsen en evalueren essentieel om de duurzaamheidsdoelen te waarborgen. Dit omvat een proactieve aanpak van kwaliteitsborging, waarbij voortdurend wordt gezocht naar kansen voor verbetering en innovatie. Bijsturen waar nodig garandeert dat het project niet alleen aan de huidige normen voldoet, maar ook inspeelt op toekomstige duurzaamheidskansen.

  Stappen

  Voer contracttoets uit

 • Doordat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit onderdeel waren van de aanbesteding zal het ook onderdeel moeten uitmaken van de contracttoetsing. (bijv. systeemgerichte contractbeheersing). Deze toets dient vanuit duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uitgevoerd te worden en waar nodig is, dient sturing plaats te vinden.
 • Beoordeel tussenevaluaties kwaliteitsteam en handel hiernaar

 • Indien er een kwaliteitsteam (Q-team) is ingesteld kijkt deze mee tijdens de uitvoering en adviseert over knelpunten en kansen. Door hiernaar te handelen wordt duurzaamheid optimaal ingevuld.
 • Organiseer een structuur om bewust te praten over kansen en mogelijkheden.

 • Er doen zich tijdens de uitvoering altijd nieuwe uitdagingen voor, of kansen doemen op. Structuur is belangrijk om hier bewust mee om te gaan.
 • Houd als opdrachtgever ontwikkelingen bij

 • Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn sterk in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om als opdrachtgever te investeren in het bij houden van kennis hierover en te onderzoeken in hoeverre dit invloed kan hebben op de uitvoering.