Nu het werk gerealiseerd is, kan de balans opgemaakt worden met de scores op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit en kan dit vastgelegd worden in de duurzaamheidsrapportage. Met de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW worden ingevuld.

    Stappen

    Check of de ON de beloofde afspraken heeft waargemaakt en zich aan de eisen heeft gehouden

  • Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn in de aanbesteding vertaald in eisen en gunningscriteria. Vervolgens wordt bepaald of de opdrachtnemer heeft waargemaakt wat in de aanbieding is toegezegd en of deze zich aan de voorgeschreven eisen heeft gehouden.
  • Bepaal hoe het werk scoort op de duurzaamheidsdoelen en leg dit vast in de duurzaamheidsrapportage.

  • De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage. Hierbij wordt ook aangegeven wat de belangrijkste punten zijn voor de overdracht naar beheer en onderhoud.
  • Zorg voor kennis overdracht naar alliantiepartners

  • Duurzaamheid is nú een nieuw onderwerp waarbinnen nog veel ontdekt en onderzocht kan worden, maar over een aantal jaren is het ‘business as usual’. We zitten met elkaar in een transitie, door onderling goede kennisoverdracht kunnen we van elkaar leren.

Inspiratie