Het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit begint met een expliciet en concrete opdracht van het waterschap aan de opdrachtnemer. Het belang van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ontstijgt hiermee de sfeer van vrijblijvendheid. In een gestructureerde professionele aanpak wordt duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit verweven in de opdracht, aan de hand van tijd, geld en beheersing van risico’s.

    Stappen

    Zorg voor expertise in het team om aanbesteding te begeleiden

  • Om ook tijdens de aanbesteding duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen, is het van belang een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur te betrekken ter ondersteuning van de verantwoordelijk IPM rolhouders, en met name als adviseurs voor de contractmanager. Hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap.
  • Breng verwachtingen naar de markt en haal op wat de markt nu kan, variërend van schriftelijke mededeling, marktverkenning tot marktconsultatie

  • Het is van belang dat bekend is wat de markt kan en of de verwachtingen van de markt haalbaar zijn. De markt kan hiervoor meer of minder intensief worden benaderd, variërend van een schriftelijke mededeling, een marktverkenning tot een marktconsultatie.
  • Pas de principes van Duurzaam Opdrachtgeverschap toe

  • Hierbij vindt verdieping in de principes van Duurzaam Opdrachtgeverschap (opgesteld door de Unie van Waterschappen) plaats, waardoor deze rol goed bemenst wordt in het team dat de aanbesteding vormgeeft.