De hoofdmoot van de werkzaamheden ligt in de Realisatie buiten en wordt door de aannemer uitgevoerd. De opdrachtgever komt meer op afstand van het project te staan dan in de vorige fasen. Een goede organisatie is hierbij van belang, waarbij de duurzaamheidsdoelen door het hele team en de opdrachtnemer doorleeft worden (conform de Strategie duurzaam opdrachtgeverschap)

  Stappen

  Binnen het IPM team verantwoordelijken aanwijzen

 • In de realisatiefase behoort de opdrachtgever een goede gesprekspartner te blijven voor vragen die in de loop van de uitvoering spelen en kansen die langs komen te verzilveren. Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur aan te stellen ter ondersteuning van de verantwoordelijk IPM-rolhouders en met name als adviseurs voor de contractbeheersing.
 • Stel kwaliteitsteam (Q-team) in

 • Indien eerder is bepaald dat een kwaliteitsteam nodig is, stelt de opdrachtgever van het waterschap (externe) deskundigen aan om een kwaliteitsteam te vormen. Deze deskundigen staan buiten het project en monitoren de uitvoering en geven advies voor optimalisaties. De momenten dat het kwaliteitsteam een advies geeft, worden vooraf vastgesteld. Deze momenten zijn gekoppeld aan belangrijke stappen in het project.
 • Zorg voor een goede doorwerking van de Planuitwerking

 • De essentie van de Planuitwerking, de belangrijke keuzes die gemaakt zijn en de doelen van het project, dienen geborgd te worden bij de betrokkenen in de Realisatiefase. Dit behoort niet vrijblijvend te zijn en is een formele overdracht waarin doorwerking van datgene wat in de Planuitwerking is vastgelegd, van belang is.
 • Neem DO, eisen en BPKV beloftes met de aannemer door

 • In de aanbesteding is op basis van het DO een aanbieding gedaan om aan de eisen en gunningscriteria te voldoen. In de startfase is het belangrijk om de duurzaamheidsadviseur en de adviseur ruimtelijke kwaliteit, die bij de planuitwerking betrokken zijn geweest, de essentie van de gemaakte keuzes en het ontwerp toe te laten toelichten aan het IPM-team en de aannemer. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van de opgave.
 • Zorg als opdrachtgever dat duurzaamheid iets van iedereen wordt, niet alleen op papier, ook in de overleggen en op de bouwplaats

 • Het is van belang dat duurzaamheid samen wordt gedragen en dat het levend wordt gehouden. Bijvoorbeeld door met de opdrachtnemer af te spreken dat dit een vast bespreekpunt is in de team-overleggen of in de bouwkeet. Hieronder valt bijvoorbeeld het bespreken van de KPI’s zoals: hoeveel grond er is gebruikt, wat voor slimme besparingen op materiaal zijn bedacht, etc. Door belangrijke mijlpalen te markeren wordt extra aandacht hierop gevestigd. Daarnaast is het van belang om concreet te maken wat iedereen in zijn eigen rol kan bijdragen.

Tools