Er ligt een ontwerp, waarin ook duurzaamheid een plek heeft gekregen. Het is nu belangrijk om duurzaamheid en de gemaakte keuzes goed door te geven voor de Realisatie.

    Stappen

    Vaststellen ontwerpopgave, bepalen cruciale details, doelen, oogst, kansen afhechten (in PvA en projectmanagementplan)

  • De bereikte duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp dat is opgenomen in het Projectbesluit/Projectplanmoet moet in deze fase worden omgezet in eisen en wensen zodat deze worden geborgd voor de Realisatie.
  • Mogelijkheden voor verzilveren kansen van duurzaamheidsinnovaties opnemen in het PvA

  • Het komt voor dat er zich in de Realisatie kansen op het vlak van duurzaamheidsinnovaties voordoen die nog niet voorzien waren tijdens de Planuitwerking. Om ruimte te creëren om deze kansen te verzilveren kan het helpen om hiervoor in het Plan van Aanpak voor de Realisatie budgetten op te nemen.
  • Voorsorteren op de duurzame uitvoering

  • Wanneer het ontwerp klaar is, kan verder nagedacht worden over een duurzame uitvoering van het ontwerp en wat de opdrachtgever daar nog voor moet organiseren.

Tools

Inspiratie