Het is essentieel om duurzaamheidscriteria te integreren in routinematige onderhoudsplannen en beheerpraktijken, zoals onder andere het bewerkstelligen van een duidelijke overdracht van de criteria en het verbeteren van efficiëntie. Dit waarborgt dat het project door de tijd heen zijn duurzaamheidsbeloften blijft vervullen en daarmee onder andere bijdraagt aan een langere levensduur van het ontwerp.

    Stappen

    Punten, duurzaam beheer overdragen aan beheerder

  • Het project gaat voor lange tijd mee, meer dan 50 jaar. Daarom is het van belang dat het beheer en onderhoud op een duurzame manier plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het biodiversiteitsbeheer van een grasmat of het bewust wel of niet laten ontstaan van wilgengroei.