In deze stap worden de juiste partners voor de realisatie van het project geselecteerd, met een startpunt bij de publicatie van aanbestedingsdocumenten en een eindpunt bij het sluiten van de inschrijftermijn. Voorafgaand aan deze fase zijn duidelijke duurzaamheidscriteria opgesteld die als leidraad dienen voor het beoordelen van de inschrijvingen.

    Stappen

    Vragen beantwoorden, dialoogsessies inrichten

  • Vragen die door marktpartijen gesteld worden op het vlak van duurzaamheid, dienen ook met de juiste expertise te worden beantwoord. Mochten er dialoogsessies met marktpartijen over het project zijn, dan zorgt de opdrachtgever dat ook op het vlak van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een goede gesprekspartner aan tafel zit in de dialoog.

Tools